بررسی نحوهی ساخت رنگدانه ی زنگار و روند تخریب آن در آثار کاغذی

مقدمه:

در این تحقیق به شیوه های ساخت رنگدانه ی سبز زنگار که در دوره های تاریخی مورد استفاده بوده و نیز به روند تخریب کاغذ توسط این رنگدانه پرداخته میشود. چراکه شناخت تکنیک ساخت رنگدانه کمک زیادی در آسیب شناسی آن در آثار تاریخی خواهد نمود. روشهای ساخت زنگار در مناطق مختلف متفاوت بوده و هنرمندان از طرق مختلف رنگدانه ی سبز زنگاری را به عمل میآوردند اما همگی آنها در این موضوع اشتراک نظر دارند که زنگار از واکنش بین فلز می و اسیدهای ضعیف حاصل میگردد. روشهای مختلف در ساخت زنگار باعث ایجاد خواص متفاوت در ترکیبیات آن میشود. با وجود اینکه خصوصیت تخریبی زنگار بر هنرمندان بارز بوده اما استفاده ی گسترده ای داشته است. زنگار پی از گذشت زمان باعث تخریب تکیه گاه کاغذی خود شده و روند تخریب از تغییر رنگ مایل به قهوه ای در تکیه گاه کاغذی تا تخریب کامل آن است.

برای مشاهده کامل بر روی ادامه متن کلیک کنید.

0 پاسخ

ثبت دیدگاه

مایل به ملحق شدن به بحث هستید ؟
به ما بپیوندید !

دیدگاهتان را بنویسید