مطالب ارسالی توسط

ارزیابی تأثیر ضد قارچی تیوفانات متیل بر قارچ هاي مخرب کاغذ و کاربرد آن در حفاظت آثار کاغذي

مقدمه: آثار کاغذی به دلیل ماهیت آلی خود بیشتر مورد حمله عوامل بیولوژیکی مثل قارچ ها، باکتری ها و حشرات قرار میگیرند. در آرشیو ها معمولا بیشترین نوع تخریب بیولوژیکی کاغذ، به قارچ ها مربوط می شود. اهمیت حفاظت آثار کاغذی باعث شده تا روش های متفاوتی در قارچ زدایی این آثار بکار گرفته شود. […]

بررسی نحوهی ساخت رنگدانه ی زنگار و روند تخریب آن در آثار کاغذی

مقدمه: در این تحقیق به شیوه های ساخت رنگدانه ی سبز زنگار که در دوره های تاریخی مورد استفاده بوده و نیز به روند تخریب کاغذ توسط این رنگدانه پرداخته میشود. چراکه شناخت تکنیک ساخت رنگدانه کمک زیادی در آسیب شناسی آن در آثار تاریخی خواهد نمود. روشهای ساخت زنگار در مناطق مختلف متفاوت بوده […]

کاربرد SEM-EDX در شناسایی رنگدانه های آرایه های یک سند قاجاری

مقدمه: رنگهاي بكار رفته در يك سند قاجاري كه به لحاظ داشتن ارزشهاي تاريخي و هنري و نيز داشتن تزيينات رنگي نسبت به ساير اسناد هم دورهي خود از اهميت بيشتري برخوردار است در اين تحقيق مورد مطالعه قرار گرفت. در اين بررسي شدند كه SEM-EDX اثر رنگهاي سبز، آبي، نقرهاي و طلايي پس از […]

ارزیابی مهمترین استحکام بخش های بکار رفته در حفاظت و مرمت اشیاء چوبی

مقدمه: در حفاظت و مرمت آثار چوبی استحکام  از اهمیت خاصی برخوردار است و در همین راستا انتخاب مواد با توجه به مولفه های موثر بر آثار و توسط مرمتگر انجام می شود که نیازمند دقت و شناخت صحیح می باشد. با توجه به اهمیت این مواد و لزوم شناخت ترکیبات مختلف مورد استفاده، مهم […]

بررسی تزئینات آهکبری در حمامهای شاخص دوره صفویه، زندیه و قاجار

مقدمه: در این پژوهش، با نگاهی جامع به هنر آهک بری در سه دوره صفویه، زندیه و قاجار، به شناخت این هنر و بررسی سیر تحول آن در این سه دوره و میزان تأثیر پذیری و تأثیرگذاری آن پرداختیم. پرسش های مطرح شده در این پژوهش عبارت اند از: – نقوش آهک بری در کدام […]

قلعه ماکو

درآمدی بر شناخت قلعه قبان ماکو   مقدمه: نمونه شاخصی از قلعه‌های تاریخی ایران در منطقه آذربایجان وجود دارد. یکی از نقاطی که در تاریخ طبیعی، سیاسی، تاریخی و فرهنگی منطقه در عرصه هنر معماري ایرانی قابل‌مطالعه بوده و به جهت صعب‌العبور بودن، هنوز بکر و دست‌نخورده به‌جای مانده است مجموعه تاریخی قلعه ماکو با […]

مقاله در مورد مواد سرامیکی(پارالویید B-72)

مقدمه: پارالوئید B-72 از جمله رزین های اکریلیکی می باشد که در دهه های اخیر در بسیاری از امور مرمتی به عنوان چسب، استحکام بخش و پوشش مورد استفاده بوده است. در این میان استفاده از این رزین در در مرمت آثار ساخته شده از چوب در ایران جایگاه ویژه ای یافته است که در […]