مطالب ارسالی توسط

قلعه ماکو

درآمدی بر شناخت قلعه قبان ماکو   برای مشاهده توضیحات کامل به ادامه مطلب مراجعه کنید.  

مقاله در مورد مواد سرامیکی(پارالویید B-72)

ارزیابی ساختاری پارالویید B-72 تهیه کنندگان: سارا اي. پترسون با همکاري فیلیپ پی. بتانکورت برگردان به فارسی مهدي رازانی عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز حکیمه افشارينژاد کارشناس ارشد باستانسنجی 1398 برای مشاهده کامل توضیحات به ادامه مطلب مراجعه کنید.