نوشته‌ها

بررسی تزئینات آهکبری در حمامهای شاخص دوره صفویه، زندیه و قاجار

مقدمه:

در این پژوهش، با نگاهی جامع به هنر آهک بری در سه دوره صفویه، زندیه و قاجار، به شناخت این هنر
و بررسی سیر تحول آن در این سه دوره و میزان تأثیر پذیری و تأثیرگذاری آن پرداختیم. پرسش های
مطرح شده در این پژوهش عبارت اند از:
– نقوش آهک بری در کدام قسمت از حمام اجرا شده اند؟
– چه نقوشی در هر دوره بیشتر مورد توجه بوده اند و چه شباهت ها و تفاوتهایی میان نقوش اجراشده
در هر دوره وجود دارد؟
مباحث مندرج در این پژوهش حاصل مطالعه منابع کتابخانه ای و بررسی و مشاهده آثار است. در این
راستا، تزئینات آهک بری در حمام های شاخص هر دوره در استان های مختلف را بر اساس نوع نقوش و جایگاه
قرارگیری آن ها بررسی، مقایسه و تحلیل کردیم. طبق نتایج حاصل از این پژوهش، بخش عمده تزئینات
در قسمت سربینه و در درجه بعد در گرمخانه اجرا شده اند. انواع نقوش اجراشده، به ترتیب کمیت عبارت اند
از: نقوش گیاهی، هندسی، حیوانی، پرندگان، انسانی و اسطوره ای. در دوره صفویه بیشتر نقوش گیاهی و
هندسی، در دوره های بعدی ضمن الگوپذیری از دوره صفویه، به ترتیب نقوش حیوانی و انسانی و در دوره
قاجار تصاویری با مضامین ادبی و اسطوره ای به کار می رفتند.

 

برای مشاهده کامل بر روی ادامه متن کلیک کنید.

ادامه متن

مقاله در مورد مواد سرامیکی(پارالویید B-72)

مقدمه:

پارالوئید B-72 از جمله رزین های اکریلیکی می باشد که در دهه های اخیر در بسیاری از امور مرمتی به عنوان چسب، استحکام بخش و پوشش مورد استفاده بوده است. در این میان استفاده از این رزین در در مرمت آثار ساخته شده از چوب در ایران جایگاه ویژه ای یافته است که در این امر ناشی از سهولت دسترسی و آشنایی مرمت گران با آن از دلایل عمده به شمار می رود.هر چند تا کنون تحقیقات مختلفی در جهت تاثیرات استفاده از رزین های مختلف در مرمت چوب صورت گرفته است ولی به دلیل استفاده روزافزون از این ماده در ایران (مرمت چوب) لزوم آشنایی مرمت گران با ساختار پارالوئید B-72 و تاثیرات استفاده از آن در چوب، بیش از پیش مبرهن است. در مرمت ویژگی های زیادی باید مد نظر قرار گیرد و سپس نسبت به انتخاب یک رزین جهت استفاده اقدام گردد. در این مقاله سعی شده است ابتدا به بررسی ساختاری پارالوئید B-72 و سپس تاثیرات استفاده از آن در چوب مورد بررسی قرار گیرد.

تهیه کنندگان:

سارا اي. پترسون
با همکاري
فیلیپ پی. بتانکورت

*
برگردان به فارسی:
مهدي رازانی
عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
حکیمه افشارينژاد
کارشناس ارشد باستانسنجی
1398

برای مشاهده کامل بر روی  ادامه متن کلیک کنید.

 

ادامه متن

نمونه کارها