نوشته‌ها

مقاله در مورد مواد سرامیکی(پارالویید B-72)

مقدمه:

پارالوئید B-72 از جمله رزین های اکریلیکی می باشد که در دهه های اخیر در بسیاری از امور مرمتی به عنوان چسب، استحکام بخش و پوشش مورد استفاده بوده است. در این میان استفاده از این رزین در در مرمت آثار ساخته شده از چوب در ایران جایگاه ویژه ای یافته است که در این امر ناشی از سهولت دسترسی و آشنایی مرمت گران با آن از دلایل عمده به شمار می رود.هر چند تا کنون تحقیقات مختلفی در جهت تاثیرات استفاده از رزین های مختلف در مرمت چوب صورت گرفته است ولی به دلیل استفاده روزافزون از این ماده در ایران (مرمت چوب) لزوم آشنایی مرمت گران با ساختار پارالوئید B-72 و تاثیرات استفاده از آن در چوب، بیش از پیش مبرهن است. در مرمت ویژگی های زیادی باید مد نظر قرار گیرد و سپس نسبت به انتخاب یک رزین جهت استفاده اقدام گردد. در این مقاله سعی شده است ابتدا به بررسی ساختاری پارالوئید B-72 و سپس تاثیرات استفاده از آن در چوب مورد بررسی قرار گیرد.

تهیه کنندگان:

سارا اي. پترسون
با همکاري
فیلیپ پی. بتانکورت

*
برگردان به فارسی:
مهدي رازانی
عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
حکیمه افشارينژاد
کارشناس ارشد باستانسنجی
1398

برای مشاهده کامل بر روی  ادامه متن کلیک کنید.

 

ادامه متن