ارزیابی تأثیر ضد قارچی تیوفانات متیل بر قارچ هاي مخرب کاغذ و کاربرد آن در حفاظت آثار کاغذي

ارزیابی تأثیر ضد قارچی تیوفانات متیل بر قارچهاي مخرب کاغذ و کاربرد آن

بررسی نحوهی ساخت رنگدانه ی زنگار و روند تخریب آن در آثار کاغذی

بررسی نحوهی ساخت رنگدانهی زنگار و روند تخریب آن در آثار کاغذی

معماری و تزیینات حمام شاه عباس صفوی و مرمت آن از دوران صفویه تاکنون

تزیینات حمام شاه عباس صفوی

 

برای مشاهده کامل فایل PDF به ادامه مطلب مراجعه کنید.

ادامه متن

قلعه ماکو

درآمدی بر شناخت قلعه قبان ماکو

 

برای مشاهده توضیحات کامل به ادامه مطلب مراجعه کنید.

 

ادامه متن

مقاله در مورد مواد سرامیکی(پارالویید B-72)

ارزیابی ساختاری پارالویید
B-72

تهیه کنندگان:

سارا اي. پترسون
با همکاري
فیلیپ پی. بتانکورت
برگردان به فارسی
مهدي رازانی
عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
حکیمه افشارينژاد
کارشناس ارشد باستانسنجی
1398

برای مشاهده کامل توضیحات به ادامه مطلب مراجعه کنید.

 

ادامه متن